מטרות 'קופת הצדקה הספרדית'

ESP_4866-min
מתוך מגילת היסוד עליה חתמו כל גדולי ישראל ובראשם מרן הכהן הגדול שליט״א.

"קופת הצדקה הספרדית" תשמש כידא אריכתא לחכמי וגדולי הדור, אבותיהם של בני התורה והאברכים, של העניים והיתומים, לתמוך ולסייע ביד נזקקים ונצרכים מאחינו האהובים, להמציא להם תמיכה ומשענה בשעת הדחק, להחזיקם ולעוזרם לבל ימוטו רגלם, לקיים דברי הפסוק ״אשרי משכיל אל דל״.

תהא "קופת הצדקה הספרדית" כ'לשכת חשאין' שהיתה במקדש, שיראי חטא נותנין לתוכה בחשאי ועניים בני טובים מתפרנסין מתוכה בחשאי. יעבירו אחינו בני ישראל את נדבותיהם ותרומותיהם לגבאי הקופה, בעין יפה וברוח נדיבה, 'מתן בסתר' שאין למעלה הימנו.

תהא "קופת הצדקה הספרדית" מגן וצינה לדורנו, אשר רבות סכנותיו ברוחניות ובגשמיות, ובעת אשר רבים קמים עלינו תעמוד זכות הצדקה המהודרת להיות לנו למחסה ועוז, ומרבה צדקה מרבה שלום, ה׳ יברך את עמו בשלום״.

מתוך מגילת היסוד עליה חתמו כל גדולי ישראל ובראשם מרן הכהן הגדול שליט״א.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp